Kunst op straat

Gemetselde Pomp Deurne

Gemetselde Pomp Deurne
Gemetselde Pomp Deurne
Gemetselde Pomp Deurne
Gemetselde Pomp Deurne
Gemetselde Pomp Deurne

Kunstenaar:
Straatnaam: -1, Lagekerk
Materiaal: Metaal, Metselwerk

Omschrijving:

Deze pomp stond lange tijd op de hoek van de Martinetstraat (Schoolstraat) en de Wever (Wiemel). Deze pomp, een gemeentelijk monument, moest wijken bij de realisering van het plan Wolfsberg. Lange tijd lag deze pomp op de gemeentewerf, tijdens de opslag raakte deze beschadigd. In 2009 werd een nieuwe bestemming voor de pomp gevonden aan de Lagekerk. Wethouder Nicole Lemlijn onthulde de pomp op zijn nieuwe plaats op 31 juli 2009.

Brandweerpomp
De pomp was destijds geplaatst met de bedoeling om deze te kunnen gebruiken zodra bij brand geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de reguliere waterleiding. Er is in de praktijk nooit gebruik van gemaakt (Mededeling van Henk Goossens, die destijds zelf betrokken was bij de montage, tijdens de onthulling in 2009).

Het idee om de pomp te herplaatsen aan de Lagekerk was afkomstig van Peter van Kinderen. Eerder was voorgesteld om deze in de tuin van het heemhuis te plaatsen. Na het Lagekerk-voorstel ontspon zich binnen de heemkundekring een discussie over de vraag of daar vroeger ook een pomp gestaan had. Berichten hierover van nog levende oudere mensen uit deze buurt bleken tegenstrijdig te zijn. De Deurnese journalist Harry Swinkels sprak al in de Deurnesche Courant van vrijdag 9 februari 1945 over de oude pomp aan de Lagekerk, waar de schooljeugd zich vroeger vermaakte. Aan alle discussie kwam een einde toen Hans van de Laarschot in het gemeentearchief een rekening van W. Lutters uit 1865 vond, waaruit blijkt dat er toen putten zijn geslagem aan de Wiemel, het Haageind en de Lagekerk ten behoeve van de pompen.

In augustus 1866 werden door de 's-Hertogenbossche ijzergieterij Chevalier en Comp. aan de gemeente Deurne twee (!) pompen geleverd. Deze kostten de gemeente destijds 82 gulden per stuk. De huidige pomp aan de Lagekerk is in de jaren 1930 gemaakt.

Plattegrond: