Kunst op straat

Heilig Hartbeeld, opschrift clementissime rex

Heilig Hartbeeld, opschrift clementissime rex
Heilig Hartbeeld, opschrift clementissime rex
Heilig Hartbeeld, opschrift clementissime rex

Kunstenaar:
Straatnaam: Kruisstraat
  Deurne Centrum
Materiaal: Beton, Zandsteen
Jaar van plaatsing: 1933

Omschrijving:

Het beeld is van zandsteen en stond vanaf 11 juni 1933 in de Heilig Hartkapel naast de Sint-Willibrorduskerk aan de Markt. Het beeld was getekend door Aug. Hermans en vervaardigd door de firma Van Bokhoven te 's-Hertogenbosch. Het beeld was een geschenk van de parochianen bij gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van pastoor Roes, maar werd grotendeels bekostigd uit de nalatenschap van Jacoba Aarts-Welten. Tussen 1961 en 1964 is de kapel afgebroken en werd het beeld herplaatst. In 1993 kwam het op zijn huidige plaats te staan. Bij herinrichting van de kruising is het later nogmaals 10 meter verplaatst.

In april 2008 is het H. Hartbeeld aan de handen en voeten vernield en het hoofd is er afgeslagen. Het is gerestaureerd door Ewald Venner en op 28 maart 2009 weer op zijn sokkel geplaatst. Het beeld is na deze restauratie andermaal beschadigd. Het mist nu de vingers aan de handen.

In het najaar van 2011 is het beeld door vandalisme zwaar beschadigd. Op initiatief én op kosten van de Stichting Vriendekring Ons Deurne is het beeld gerestaureerd en geschilderd. Dit is gebeurd na veelvuldig overleg en met toestemming van de gemeente Deurne, de eigenaar van het beeld. Al vrij snel na reparatie bleek, dat het beeld niet alleen door vandalisme was beschadigd, maar ook aan slijtage onderhevig was door de "tand des tijds". De gemeente had destijds aangegeven dat zij (voorlopig) geen onderhoud aan het beeld zouden plegen. Stichting Vriendenkring Ons Deurne heeft toen besloten het verweerde basismateriaal te laten verwijderen en de schade te laten herstellen. Dat is ook weer gebeurt op initiatief en kosten van de Stichting.

Het Heilig Hartbeeld op de hoek Kruisstraat-Haageind-Kerkstraat dateert uit 1933 en stond vroeger in een open kapel naast de Sint-Willibrorduskerk. 

Het Heilig Hartbeeld aan de Kruisstraat in Deurne is op 28 maart 2009 plechtig opnieuw ingezegdend.

Het opschrift op de rand is:
rex clementissime: eerbiedwaardige koning

Plattegrond: